Alfalaval
Česky   English   Deutsche Sprache         

 • Technologická zařízení pro kotelny a předávací stanice

 • Tepelná čerpadla pro průmyslové aplikace

 • Autorizovaný distributor společnosti ALFA LAVAL


Vítejte na stránkách společnosti ETL-Ekotherm a.s.

Zabýváme se výrobou produktů tepelné techniky a nabízíme široký okruh komponentů a řešení pro výrobu, distribuci a využití tepla. Použití těchto výrobků přináší komfort a úsporu energie v bytových , kancelářských budovách a průmyslových objektech.

Seznam produktů:
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat e-mailem, telefonicky či přes online formulář. Rádi Vám poradíme s výběrem té nejvhodnější varianty.
Přepravitelné zdroje tepla (mobilní kotelny)

 • samostatné technologické celky zabudované do kontejneru či do samostatného skeletu
 • výroba individuálně na zakázku
 • dodací lhůta je cca 10 týdnů od podpisu smlouvy

Pro více informací si stáhněte dokument přepravitelné zdroje tepla ve formátu PDF.


Předávací stanice tepla

 • ke každé předávací stanici tepla (PST) přistupujeme samostatně podle zadaných parametrů
 • PST rozdělujeme podle:
  • primárního topného média na
   • parní
   • vodní
  • oddělení primární strany teplosměnnou plochou výměníku od sekundární strany na
   • tlakově nezávislé
   • tlakově závislé
  • způsobu jejich kompletace na
   • kompaktní
   • stavebnicové

Pro více informací si stáhněte dokument předávací stanice tepla ve formátu PDF.


Bloková stanice přípravy teplé vody – BS TV

 • určena k přípravě teplé vody (dříve teplé užitkové vody - TUV)
 • předností je minimální prostorová náročnost při vysokém výkonu, snadná manipulace, montáž a servis
 • bez větších komplikací je možná výměna jednotlivých komponent stanice a její běžná údržba

Pro více informací si stáhněte dokument ohřev teplé vody ve formátu PDF.


Tepelná čerpadla pro větší soustavy

 • můžeme dodat společně s nezbytným technickým zařízením pro konečnou kompletaci
 • rozlišujeme systém:
  • vzduch-voda (AH)
  • voda-voda (HH)
  • země-voda (GH)
 • pracovním médiem je obvykle ekologické chladivo R407c

Pro více informací si stáhněte dokument tepelná čerpadla pro větší soustavy ve formátu PDF.


Vyrovnávací a doplňovací zařízení

 • je určeno k udržování konstantního přetlaku v otopných i chladících soustavách a jejich automatické doplňování vodou, případně odplyňování vody.
 • na základě zkušeností z provozu jsou užitné vlastnosti zařízení a uživatelský komfort na nejvyšší úrovni

Pro více informací si stáhněte dokument vyrovnávací a doplňovací zařízení ve formátu PDF.


Kombinovaný rozdělovač se sběračem

 • RS KOMBI, RS MINI a RS UNIVERSAL
 • stal se nedílnou součástí novodobé technologie kotelen, předávacích stanic a jejich strojoven
 • instalací dochází k výraznému zjednodušení (a zlevnění) vedení potrubních tras a k celkové přehlednosti jednotlivých větví.

Pro více informací si stáhněte dokument kombinovaný rozdělovač se sběračem ve formátu PDF.


Svařence

 • Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - HVDT
 • Trubkový rozdělovač
 • HVDT s izolací

Pro více informací si stáhněte dokument svařence ve formátu PDF.


<< nahoru >>


Kontakty - Sídlo společnosti

ETL-Ekotherm® a.s.
Sekaninova 48, 128 00, Praha 2
tel: + 420 224 936 307
e-mail: etl@etl.cz

Kontakty - Výrobní závod

ETL-Ekotherm® a.s.
Sivice 503, 664 07, Pozořice u Brna
tel: + 420 544 226 566
e-mail: sivice@etl.cz
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt:
„Úspory energie v objektu společnosti ETL-Ekotherm a.s. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002526“
Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.
Hlavním cílem projektu je provedení stavebních opatření s cílem snížit celkovou energetickou náročnost objektu.