Česky   English   Deutsche Sprache         

 • Technologické zariadenia pre kotolne a odovzdávajúce stanice

 • Tepelné čerpadlá pre priemyselné aplikácie

 • Autorizovaný distribútor spoločnosti ALFA LAVAL


Vitajte na stránkach spoločnosti ETL-Ekotherm a.s.

Zaoberáme sa výrobou produktov tepelnej techniky a ponúkame široký okruh komponentov a riešení pre výrobu, distribúciu a využitie tepla. Použitie týchto výrobkov prináša komfort a úsporu energie v bytových, kancelárskych budovách a priemyselných objektoch.

Zoznam produktov:
V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo cez online formulár. Radi Vám poradíme s výberom tohto najvhodnejšieho variantu.
Prepraviteľné zdroje tepla (mobilné kotolne)

 • samostatné technologické celky zabudované do kontajnera či do samostatného skeletu
 • výroba individuálne na zákazku
 • dodacia lehota je cca 10 týždňov od podpisu zmluvy

Pre viac informácií si stiahnite dokument prepraviteľné zdroje tepla vo formáte PDF.


Odovzdávajúce stanice tepla

 • ku každej odovzdávajúcej stanici tepla (OST) pristupujeme samostatne podľa zadaných parametrov
 • OST rozdeľujeme podľa:
  • primárneho vykurovacieho média na
   • parné
   • vodné
  • oddelenia primárnej strany teplovýmennou plochou výmenníka od sekundárnej strany na
   • tlakovo nezávislé
   • tlakovo závislé
  • spôsobu ich kompletizácie na
   • kompaktné
   • stavebnicové

Pre viac informácií si stiahnite dokument odovzdávajúce stanice teplavo formáte PDF.


Bloková stanica prípravy teplej vody – BS TV

 • určená na prípravu teplej vody (predtým teplej úžitkovej vody - TUV)
 • prednosťou je minimálna priestorová náročnosť pri vysokom výkone, ľahká manipulácia, montáž a servis
 • bez väčších komplikácií je možná výmena jednotlivých komponentov stanice a jej bežná údržba

Pre viac informácií si stiahnite dokument ohrev teplej vody vo formáte PDF.


Tepelné čerpadlá pre väčšie sústavy

 • môžeme dodať spoločne s nevyhnutným technickým zariadením na konečnú kompletizáciu
 • rozlišujeme systém:
  • vzduch-voda (AH)
  • voda-voda (HH)
  • zem-voda (GH)
 • pracovným médiom je obvykle ekologické chladivo R407c

Pre viac informácií si stiahnite dokument tepelné čerpadlá pre väčšie sústavy vo formáte PDF.


Vyrovnávacie a doplňovacie zariadenie

 • je určené na udržovanie konštantného pretlaku vo vykurovacích i chladiacich sústavách a ich automatické dopĺňanie vodou, prípadne odplyňovanie vody
 • na základe skúseností z prevádzky sú úžitkové vlastnosti zariadenia a užívateľský komfort na najvyššej úrovni

Pre viac informácií si stiahnite dokument vyrovnávacie a doplňovacie zariadenie vo formáte PDF.


Kombinovaný rozdeľovač so zberačom

 • • RS KOMBI, RS MINI a RS UNIVERSAL
 • stal sa neoddeliteľnou súčasťou novodobej technológie kotolní, odovzdávajúcich staníc a ich strojovní
 • inštaláciou dochádza k výraznému zjednodušeniu (a zlacneniu) vedenia potrubných trás a k celkovej prehľadnosti jednotlivých vetiev.

Pre viac informácií si stiahnite dokument kombinovaný rozdeľovač so zberačom vo formáte PDF.


Zvarence

 • Hydraulický vyrovnávač dynamických tlakov - HVDT
 • Rúrkový rozdeľovač
 • HVDT s izoláciou

Pre viac informácií si stiahnite dokument zvarence vo formáte PDF.


<< hore >>


Kontakty - Sídlo spoločnosti

ETL-Ekotherm® a.s.
Sekaninova 48, 128 00, Praha 2
tel: + 420 224 936 307
e-mail: etl@etl.cz

Kontakty - Výrobný závod

ETL-Ekotherm® a.s.
Sivice 503, 664 07, Pozořice u Brna
tel: + 420 544 226 566
e-mail: sivice@etl.cz