Historie společnosti

Společnost ETL-Ekotherm® a.s. byla založena v roce 1990

původně jako fyzická osoba, od roku 1992 se stala společností s ručením omezeným a následně se přeměnila v roce 2007 na akciovou společnost.

Sídlo a technické oddělení společnosti se nachází v Praze, výrobní závod je v Sivicích u Brna, kde byla vybudována nová výrobní hala.

Od svého počátku se společnost zabývala montážní a dodavatelskou činností v oboru tepelné techniky a zároveň vyráběla některá technologická zařízení pro předávací stanice a kotelny jako samostatné výrobky. Rokem 2000 byla montážní činnost zcela ukončena a nadále se věnujeme pouze výrobě.

Výrobní portfolio

Mezi stěžejní výrobky společnosti patří:


Naše společnost je od roku 1992 autorizovaný distributorem společnosti Alfa Laval, deskové výměníky a předávací stanice tepla, pro Prahu a střední Čechy, Brno a jižní Moravu.

ETL-Ekotherm a.s. je zapojena do systému sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů EKO-KOM, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů.